Đổi Server Nếu Không Load Được:

Bị tên trưởng phòng biến thái xoạc bắn nước